Privacy Statement

Driving 4U voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Binnen dit kader vindt op een verantwoorde en veilige wijze verwerking plaats van klant- en persoonsgegevens. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers hebben hierbij toegang tot klant- en persoonsgegevens. Klanten kunnen desgewenst inzage krijgen in hun gegevens en zo nodig correcties laten doorvoeren. Bij beëindiging van een overeenkomst zullen relevante gegevens uit onze systemen worden verwijderd.