Privacy Statement

Driving 4U voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Binnen dit kader vindt op een verantwoorde en veilige wijze verwerking plaats van klant- en persoonsgegevens. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers hebben hierbij toegang tot klant- en persoonsgegevens. Klanten kunnen desgewenst inzage krijgen in hun gegevens en zo nodig correcties laten doorvoeren. Bij beëindiging van een overeenkomst zullen relevante gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Driving4u B.V.
Monitorstraat 11
1033RM Amsterdam
KVK: 74148842
BTW: NL821859080B01